Disclaimer

logo
Op deze pagina vindt u de disclaimer, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bee-Healthy. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Gezondheid

De informatie op deze website is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling.

Raadpleeg ten allen tijde een arts als er zich problemen voordoen met uw gezondheid. De informatie op deze site is van algemene aard en dient door een arts vertaald te worden naar de persoonlijke situatie van de patiƫnt/lezer.

Bespreek eventuele acties die u wilt nemen op grond van de informatie op deze site altijd eerst met uw behandelend arts.

Lieve Legrand kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van het uitvoeren van de op de site beschreven aanvullende mogelijkheden of het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bee-Healthy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bee-Healthy.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bee-Healthy te mogen claimen of te veronderstellen.

Bee-Healthy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bee-Healthy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige buy social traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van bee-healthy.be op deze pagina.

Let food be thy medicine and medicine be thy food.

- Hippocrates
Contact
BEL ME NU
+
Bel mij!
Call Now Button